Pelajaran Hayat 1, Part 3 Membereskan Hidup Yang Lama

hidup yang lama

Segera setelah kita beroleh selamat, kita mengalami satu perubahan atas hakiki diri kita serta menjadi manusia baru, maka wajiblah kita mempunyai satu permulaan yang baru, menempuh satu hidup yang baru. Sebab itu harus ada pemberesan terhadap hidup yang lama. I. Membereskan Hidup yang Lama : Meninggalkan Berhala-Berhala 1. ”┬ádan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar ” ( 1 Tes. 1:9 ) Ayat ini ditujukan kepada kaum beriman di Tesalonika. Begitu mereka […]

Read more

Pelajaran Hayat 1, Part 2 Keselamatan Seisi Keluarga

keselamatan seisi keluarga

I. Satuan Keselamatan Allah 1. ” Kata Yesus kepadanya : Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini ” ( Lukas 19:9a )   Perkataan Tuhan Yesus ditujukan kepada seorang pendosa besar, Zakheus, si pemungut cukai. Ini membuktikan bahwa keluarga adalah satuan keselamatan Allah yang didatangkan dari Tuhan. Tuhan tidka berkata bahwa hari itu keselamatanterjadi atas orang ini, tetapi keselamatan terjadi atas seisi rumah ini. Tak diragukan lagi, Tuhan menginginkan seisi rumah Zakheus percaya kepada-Nya dan beroleh selamat. Firman […]

Read more

Pelajaran Hayat 1, Part 1, Mengetahui Telah Beroleh Selamat

mengetahui telah beroleh selamat

Beroleh selamat ditujukan kepada seseorang yang beroleh selamat di hadapan Allah, meliputi pengampunan atas dosa-dosanya, tidak binasa, dlahirkan kembali, memiliki hayat kekal Allah, dan menjadi anak Allah. 1. Bukti-bukti Beroleh Selamat A. Bukti yang di luar – Bukti berdasarkan Alkitab 1. “Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan” ( Markus 16:16 ) Inilah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. 2. ” Sebab, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan” ( Roma 10:13 ) Inilah perkataan yang ditegaskan […]

Read more
1 2 3