Pelajaran Hayat 1, Part 1, Mengetahui Telah Beroleh Selamat

mengetahui telah beroleh selamat

Beroleh selamat ditujukan kepada seseorang yang beroleh selamat di hadapan Allah, meliputi pengampunan atas dosa-dosanya, tidak binasa, dlahirkan kembali, memiliki hayat kekal Allah, dan menjadi anak Allah. 1. Bukti-bukti Beroleh Selamat A. Bukti yang di luar – Bukti berdasarkan Alkitab 1. “Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan” ( Markus 16:16 ) Inilah perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. 2. ” Sebab, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan” ( Roma 10:13 ) Inilah perkataan yang ditegaskan […]

Read more
1 2 3